• Losowy cytat
  • "Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona."
  • Albert Einstein
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dodany: 2012-06-19 09:50:10

 

Czym są pasywaPasywa są źródłem pochodzenia majątku. To środki finansowe jakie posłużyły w przedsiębiorstwie do zakupu majątku firmy czyli aktywów. Tym są właśnie pasywa od nich zależy bardzo wiele, w firmie biuro rachunkowe olsztyn standardowo zależy od tego bardzo wiele.

 

Pasywa firmy stanowią dla niej ważne źródła finansowania majątku, podział pasywów można wytyczyć według jednego prostego kryterium pochodzenia mamy kapitał własny i obcy i taki podział panuje we wszystkich firmach będących klientami biuro rachunkowe olsztyn. W biuro rachunkowe olsztyn możemy podjąć wiele kroków dla poprawienia naszej struktury pasywów, dowiemy się jak skutecznie korzystać z wiedzy księgowej.

 

Pasywa można podzielić według kilku kryteriów i wyróżnić takie klasyfikacje jak kapitał, należne wpłaty na kapitał podstawowy, udziały akcje własne, kapitał zapasowy, kapitał z aktualizacji wyceny, kapitały rezerwowe, zysk lub strata z lat ubiegłych, zysk lub strata netto, odpisy, rezerwy na zobowiązania, rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne w tym krotko i długoterminowe, pozostałe rezerwy, zobowiązania długoterminowe, wobec jednostek powiązanych i pozostałych( pożyczki, kredyty, z tytułu emisji papierów dłużnych, inne zobowiązania finansowe, i inne)..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Czym są pasywa
Nick: